Nyheder
Om mig
Vinsmagninger
Rothschild
Kontakt
Favorit-Vine
Vin generelt

Det unikke...

Chart.dk

   

Mayer Amschel , den der betegnes som grundlægger af dynastiet. Børn se nedenfor:

I 1770 giftede Mayer Amschel sig med Gutele Schnapper. De fik en stor familie - 19 børn blev født - 10 nåede voksenalder og af disse var 5 piger og 5 drenge. Han startede med at sælge antikke mønter til adelige. Herigennem fik han større og større indflydelse på finansverdenen. Han blev fortrolig med mange fyrster og andre adelige. Han bedste "kunde" var Prins William af Hanau. Han udlejede tropper til alle i Europa og tjente styrtende med penge. Disse blev administreret bl.a. Rothschild. Han lånte pengene - investerede disse og betalte derefter lånene tilbage og havde således og overskud af uanede dimensioner. I 1796 optog han sine 2 ældste sønner som medindehavere af virksomheden. De øvrige sønner kom senere med hen ad vejen. I September 1810 blev der indgået en aftale, hvor han dannede firmaet M.A. Rothschild og Sønner. Firmaets kapital blev delt op i 77 andele der fordeles således: 50 til Mayer Amschel, 12 til Amschel og 12 til Salomon og 1 til hver af de andre sønner. Der blev nedfældet regler omkring pengene m.v. NM drev på dette tidspunkt egen virksomhed i England men blev tilknyttet senere. Ethvert krav fra andre familier blev på forhånd afvist.

Mayer Amschel havde opnået at opbygge et dynasti inden han blev syg. Han tilkaldte en sagfører og udfærdigede sit testamente - lidt særpræget. Der blev sat midler af til Gutle for livstid, der var andele til hans døtre og deres børn. Der blev afsat midler til Carls og James ægteskaber. Judengasse 148 blev testamenteret til Amschel til hjem for ham og hans familie som tak for støtten i fiorretningen og i synagogen. Resten af den store formue blev skænket til jødiske velgørenhedsformål. Den døende bekræftede på det bestemteste at døtre og svigersønner og deres arvinger var udelukket i driften af M.A. Rothschild og Sønner. de skulle ikke have nogen form for transaktioner, regnskaber eller dokumenter og de måtte ikke fremsætte nogen form for krav mod banken. Den gamle mand sluttede:

JEG VILLE ALDRIG KUNNE TILGIVE MINE BØRN, HVIS DET TRODS MINE ØNSKER SOM DERES FAR SKULLE VISE SIG, AT MINE SØNNER IKKE FIK LOV TIL VEDBLIVENDE AT VARETAGE DERES FORRETNINGSINTERESSE ...... I FRED.

Hvis nogen anfægter disse bestemmelser, skal de miste deres rettigheder i testamentet og Mayer Amschel benyttede denne sidste lejlighed til indtrængende at opfordre dem til at leve i samdrægtighed. "JEG INDSKÆRPER MINE KÆRE BØRN, AT DE ALTID MÅ SE PÅ HINANDEN MED FÆLLES KÆRLIGHED OG VENSKAB, OG AT DE SOM PLIGTOPFYLDENDE BØRN VIL ADLYDE MINE TESTAMENTARISKE BESTEMMELSER".

DEN 19 SEPTEMBER 1812 DØDE HAN.

Dreisler
VinAvisen
WineSpectator
AmkaVinimport
Sigurd Müller
VinForum
Vinspecialisten
In Arcadia ego

 
  

Alle sprog